Drugie Biologiczne Prawo mówiące o dwufazowości

Jeżeli konflikt biologiczny zostanie rozwiązany i nie nastąpią nawroty, to każda zmiana naturalna ( schorzenie ) składa się z dwóch faz:

– fazy aktywnej

– fazy po rozwiązaniu konfliktu ( redukcja guza, lub odbudowa komórek )

Rys dwie fazy konfliktu biologicznego

Każdy konflikt biologiczny, jest indywidualnym, subiektywnym przeżyciem, faktycznie istniejącym wstrząsem emocjonalnym i jest to reakcja na sytuację wywołaną przez inną osobę lub sytuację, które postrzegamy jako coś nie akceptowalnego, odczutego w głębokiej izolacji, nie pożądana, nie do zniesienia z czym nie możemy się pogodzić, nie możemy tego zaakceptować.

Konflikt taki zawsze zaczyna się od jakiejś niespełnionej potrzeby osobnika i w fazie jego powstawania to strach, wielkość obaw lub rozgoryczenia rozpędzi stopień i wielkość konfliktu.

Więc jasne jest, że sami wywołujemy te zmiany w ciele u siebie, w tym przypadku jest też, że Matka Natura nie oddała naszego losu przypadkowi, możemy sami sterować procesami aż do całkowitego wyzdrowienia.

Na powyższym rysunku widać jak przebiega schemat zmian u człowieka i wszystkich istot żywych.

Od lewej strony widać normalny rytm dnia i nocy, tzw. normotonię, więc :

  1. w ciągu dnia wyróżnia się aktywność  sympatycznego układu nerwowego mobilizujący nasz organizm do rymu pracy i działania ( tzw. sympatykotonia )
  2. w ciągu nocy przełączamy się na parasympatyczny układ nerwowy ( tzw. wagotonia ) więc organizm nocą odbudowuje się, rozluźnia, ładuje akumulatory.

Jeżeli w fazie normotonii, to jest równowagi funkcji życiowych organizmu nastąpi nagły konflikt biologiczny tzw. DHS , następuje załamanie tego stanu równowagi i pojawiają się zmiany i jest to Sensowny Biologiczny Program Natury.                 Przebiega on dwu fazowo:

– Faza zimna, sympatykotonia, Aktywna Faza Konfliktu ( CA )                                            Na płaszczyźnie odczuciowej charakteryzuje się zimnymi kończynami, bezsennością, natrętnymi myślami o konflikcie, brakiem apetytu, utratą wagi, wyższym ciśnieniem krwi.

W mózgu równocześnie następuje uderzenie w odpowiednim ośrodku sterowania i pojawia się pierścieniowata struktura w kształcie kulistych kręgów czy tarczy strzelniczej i można to zaobserwować na zdjęciu tomografii komputerowej.

Dopóki trwa konflikt to lezja  ( zmiana ) w mózgu nie ustępuje i może trwać miesiącami czy latami i znamienne jest to, że po wielu latach potrafi się zregenerować i ustąpić całkowicie.

Na narządzie który jest zawiadywany przez ośrodek sterowania w mózgu zajęty przez tę zmianę, w przypadku organów zarządzających przez pień mózgu i móżdżek, następuje przyrost komórek tworzenie guza. W przypadku organów sterowanych przez łożysko nowego mózgu i korę mózgową, następuje zanik tkanki, martwica, owrzodzenie, ograniczenie funkcji lub jej zanik np. paraliż motoryki , pogorszenie widzenia, cukrzyca.

Jeżeli dojdzie w naszym organizmie do rozwiązania konfliktu ( Konfliktoliza ) to następuje:

Faza ciepła, wagotonia, PCL  

Na płaszczyźnie odczuciowej charakteryzuje się ogromnym zmęczeniem, dobrym apetytem, podwyższoną temperaturą ciała a nawet gorączka i obniżeniem ciśnienia krwi, ustają natrętne myśli, następuje równowaga duchowa i ulga psychiczna.

Na płaszczyźnie mózgowej kolista struktura tarczy ulega obrzękowi ( w końcowej fazie A )następnie zanikają stopniowo nabrzmiałe pierścienie i obrzęk stopniowo zanika ( w końcowej fazie B )

Na narządzie dotkniętym zmianą który jest sterowany przez pień mózgu i móżdżek następuje rozkład powstałych guzów za pomocą grzybów i mykobakterii ( jeżeli takowe posiadamy ) i pojawia się stan zapalny. W narządach sterowanych przez łożysko nowego mózgu i korę mózgową następuje proces odwrotny, odbudowa owrzodzeń przez bakterie i wirusy.

Kryzys epileptyczny  ( KE ) w kulminacyjnym momencie fazy wagotonicznej ( PCL ) następuje kryzys epileptyczny, który jest najbardziej niebezpiecznym okresem dwu fazowości przebiegu zmian. Mimo tego że trwa najkrócej, to jest bardzo intensywny i jest nawrotem do krótkotrwałej fazy aktywnej konfliktu na wszystkich płaszczyznach ciała, to jest odczuciowej, mózgowej i narządowej. Są to „zimne godziny, lub dni”, pojawiają się dreszcze, zimne kończyny, natrętne myśli. W mózgu obrzęk osiąga największe rozmiary i poprzez sympatykotoniczny stres, organizm próbuje pozbyć i wyprzeć obrzęk. W tym czasie mamy nudności, ból głowy, zaburzenia czucia, może dojść do utraty przytomności, a bardzo duży obrzęk może uciskać na sąsiednie ośrodki sterowania doprowadzając na przykład do zaburzeń w pracy serca
( zawał serca ) i śmierci.

Kryzys epileptyczny w fazie zdrowienia.

Objawy które się pojawiają podczas fazy epi-kryzysu to:

– niepokój

– lęk

– bóle głowy

– uczucie unicestwienia

– panika

– strach

– pot

Przy opisie tego Biologicznego Prawa o dwufazowości chorób, nie sposób pominąć tak zwanych szyn. Są one długo trwającymi, powtarzającymi się lub nawracającymi „ chorobami” takimi jak alergie, migreny, owrzodzenia, wysypki. Więc szyny są to czynniki, które wywołują nawrót konfliktu pod postacią objawów chorobowych. Może to być, osoba, zapach, smak, głosy, inne okoliczności, które nasz mózg rejestruje. Zawsze jest pierwotna sytuacja, która wpędziła nas w konflikt i która zakończyła się objawami chorobowymi. W takiej sytuacji mózg rejestruje te czynniki i podświadomie z wyjątkową dokładnością, powiązane z przebytą sytuacją. Te powiązania przypominają mózgowi o konflikcie, który wcześniej przechodziliśmy i powodują nawroty.

Więc alergia pod różną postacią, to nic innego, jak przywoływanie wcześniejszych traumatycznych przeżyć przez podświadomość, która w ułamku sekundy uruchamia zmiany, pod postacią alergii.

Nieznajomość dwufazowości zmian w naszym organizmie uniemożliwiała do tej pory zrozumienie choćby jednej zmiany chorobowej, bowiem według Medycyny Germańskiej, np. katar, angina, reumatyzm, zapalenie trzustki – wszystkie te przypadki, schorzenia są nowotworami w ujęciu medycyny konwencjonalnej, dlatego że wiążą się z odbudową, namnażaniem komórek  więc podlegają pod tę nomenklaturę.

Po zakończeniu fazy zimnej ( CA )  i ciepłej ( PCL ), poprzez kryzys epileptyczny/epileptoiczny KE następuje ponowna normotonia, czyli  normalny rytm dnia i nocy.