Autyzm

Dzisiejsza medycyna kwalifikuje objawy autyzmu do chorób psychicznych czy zaburzeń umysłowych, nie zdając sobie sprawy z podłoża tej jednostki, jak też potrzeby osobnika która tego doświadcza. Jeżeli  człowiek zamyka się w sobie i izoluje, to nazywane jest to autyzmem – Jest to wymuszony brak komunikacji, osoba tkwi w swoim świecie i przestaje się kontaktować z otoczeniem i jest to reakcja obronna organizmu, mechanizm który pomaga osobnikowi przetrwać trudny czas.

Germańska medycyna opisuje mechanizm powstawania tego schorzenia, oczywiście pod warunkiem nie wystąpienia zatrucia, która uszkodzi całkowicie pewne ośrodki w mózgu. W przypadku zmian naturalnych, które spotkają osobnika i spowodują odcięcie od świata, autyzm jest całkowicie odwracalny. Do zmian psychicznych dochodzi tylko i wyłącznie w przypadku powstania tak zwanej konstelacji schizofrenicznej, to jest uderzenia przynajmniej dwóch konfliktów po obu stronach  kory mózgowej. Teraz wiemy, że nie można tego traktować jak coś wynaturzonego, gdzie trzeba zamykać ludzi w zakładach dla psychicznie chorych.  Wszystkie te programy „ schorzenia „ mają biologiczny sens i celem jest przetrwanie osobnika, programy te zamykają wzrost guza w fazie aktywnej, w przeciwnym wypadku byłoby to dla niego śmiertelne, zatrzymany też jest rozwój osobniczy do momentu rozwiązania konfliktu. Osoba taka może tkwić w takim stanie miesiącami i latami.

Aby doszło do tego „schorzenia” potrzebne są dwa konflikty, konflikt wściekłości i konflikt strachu, które uderzają w ośrodki rewirowe w korze mózgowej i powodują natychmiast zamknięcie się osobnika na świat, także jego rozwój osobniczy zostaje zatrzymany na aktualnym  poziomie. Jest to biologiczna reakcja obronna, która automatycznie ustaje po wyeliminowaniu czynnika powodującego strach, forma zamknięcia się na ten stan.

Autyzm powstaje na skutek dwóch konfliktów w ośrodkach rewirowych kory mózgowej

Często autyzm objawia się u dzieci, bardzo łatwo to się diagnozuje, jak tylko dziecko się zamknie na swój świat, to albo ma zachowania maniakalne, lub depresyjne, w zależności która połowa kory mózgowej zostanie mocniej dotknięta.

 Oczywiście nikt nie zastanawia się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Nic w organizmie nie dzieje się przypadkowo, a mózg komputer natychmiast poza naszą świadomością reaguje na wszystkie konflikty, lżejszej czy cięższej wagi powodując zmiany mózgowe i narządowe.

Jeżeli ktoś przeżyje wstrząs emocjonalny, nie ma znaczenia dziecko czy dorosły w, w postaci strachu, a zaraz za tym złości odpowiadający znamionom konfliktu biologicznego a więc:

– jest dramatyczny

– nieoczekiwany

– nie mogę się z tym pogodzić

– izolacja, samotne przeżywanie

– brak rozwiązania przejściowy

mózg zerwie połączenia nerwowe między ośrodkami mózgowymi, a powstała w naszym mózgu lezja wywołuje autyzm.

Stopień autyzmu spowodowany będzie wagą konfliktów która dotknie nas i intensywność jego trwania. Znaczenie ma też płeć, ręczność i poziom hormonów, od tego zależy w jaki ośrodek jako pierwszy uderzy konflikt a w który drugi, pewne jest to, że do aktywacji tego zaburzenia psychicznego niezbędna jest lezja dwóch ośrodków mózgowych:

– ośrodek zarządzający błoną śluzową krtani

– ośrodek zarządzający przewodami wątroby.

Na przykład praworęczny mężczyzna o normalnym poziomie męskich hormonów przeżyje najpierw konflikt wściekłości  w ośrodku zarządzającym pracą wątroby po prawej stronie kory mózgowej, drugim konfliktem będzie strach, który zajmie ośrodek sterujący nabłonkiem krtani po drugiej stronie kory mózgowej. Od wielkości który konflikt będzie cięższy zależy to, czy będzie to stan maniakalno-autystyczny, czy depresyjno-autystyczny.

Oczywiście nie pomogą tu żadne pigułki przepisywane przez lekarzy, a tylko uspokojenie i usunięcie czynnika który powoduje taki stan, bo tylko wtedy mózg odblokuje zmianę i nastąpi regeneracja ośrodków i dopiero pacjent powróci do normalnego stanu czyli zdrowia.

Trzeba pamiętać że jest to konflikt mnogi i dwa konflikty należy rozwiązać, ale najpierw je zidentyfikować, czyli mieć świadomość co się dzieje.

Jeżeli uda się osobnika wyprowadzić ze stanu przerażenia i wściekłości i przywrócić stan spokoju, to biologiczny mechanizm awaryjny automatycznie się wyłączy i chory całkowicie powróci do normalnego życia.

Więc podsumowując, autyzm co do zasady działania jest takim samym schorzeniem co grypa czy kaszel, działając według biologicznych praw natury, gdyż posiada fazę aktywną na skutek konfliktów w dwóch ośrodkach kory mózgowej. Ale już objawy będą inne, gdyż są to konflikty zmieniające osobowość jednostki, zamknięcie się na świat po to, by ją wspomóc gdyż dzięki temu możemy przeżyć.

Dzięki znajomości praw natury, jesteśmy w stanie zrozumieć jak powstają choroby psychiczne, pojąć ich biologiczne zależności, oraz przewidzieć zmiany pojawiające się w zachowaniu. Medycyna tradycyjna od razu kwalifikuje to do chorób psychicznych bez znajomości genezy ich powstawania fundując tradycyjną pigułkę.

Zaburzenia psychiczne jako cel biologiczny mają przetrwanie jednostki i zachowanie gatunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *