CO TO TAKIEGO TEN RAK?

W obecnie panującej medycynie szkolnej, tak zwany rak, nowotwór uchodzi za błąd natury, coś bardzo złośliwego co trzeba zniszczyć wszystkimi dostępnymi środkami medyczno militarnej strategii. Jest odbiegającym od normy i od stanu równowagi zachowaniem organizmu, przejawiającym się w niekontrolowanym przyroście komórek rakowych.

W medycynie konwencjonalnej rakiem nazywają każdy nie kontrolowany przyrost tkanki, tak brzmi stereotypowe podejście do tematu, które bierze się z ograniczonych możliwości poznawczych i błędnych badań i wniosków.

Inicjujące zmiany i konflikty pojawiają się i znikają na przestrzeni całego życia i szczerze mówiąc nawet najdrobniejsze zmiany  musielibyśmy nazwać rakiem, dlatego że każda od kataru do dużej cysty powoduje przyrost komórek, więc nie kontrolowany przyrost, który mieści się w konwencjonalnej medycyny definicji nowotworu, należy wytępić usunąć z naszego organizmu.

Najważniejszą lub jedną z ważniejszych cech nowej medycyny jest zrozumienie, że wszystkie zmiany w nas zachodzące, które nie są przyczyną urazów, zatruć, napromieniowani, lub skrajnego niedożywienia, są skutkiem zachodzących w nas zmian emocjonalnych, lub inaczej konfliktów psychicznych które nas w życiu spotykają, a które są nie odłączną częścią życia i ewolucji i jest ściśle uregulowanym procesem. Innymi słowy odwracając akapit, wszystkie zmiany rakowe które są i przebiegają niezauważenie, lżej lub ciężej są zależne od nas, mamy na nie wpływ, można z tego wyjść i nie trzeba z tego powodu umierać, bo natura chce byś żył. Nie ma powodu by było inaczej, w przeciwnym wypadku gatunek ludzki dawno przestał by istnieć.

 Zanim pozbędziemy się strachu przed rakiem, na zasadzie rosyjskiej ruletki, przeżyję – nie przeżyję musimy poznać jego mechanizm. I tu jest nie zrozumienie tematu, gdyż ludzie błędnie interpretują zakres zmian nowotworowych, które są zmianami naturalnymi od nas zależnymi w przeciwieństwie do zmian nie naturalnych  nie biologicznych, pojawiających się na skutek czynników zewnętrznych które od nas nie zależą.

– zmiany biologiczne – nowotwory od nas zależne

– zmiany nie biologiczne  – następstwa urazów zatruć, skrajnego niedożywienia, niszczącego napromieniowania.

Wszystkie naturalne biologiczne zmiany produkowane przez nasz organizm są następstwem konfliktów emocjonalnych – mniejszych czy większych i to nie ma znaczenia, które wywołują fizyczne objawy w naszym organizmie, których następstwem jest katar, angina, rak kości, cierpienie, ból i często śmierć. Im większy jest konflikt emocjonalny, tym bardziej intensywne są zmiany narządowe, mózgowe, strach nas paraliżuje, wywołuje następne konflikty i wpadamy w błędne koło często w sytuacje bez wyjścia.

Aby tego uniknąć konieczne jest zrozumienie 5 Praw Natury według których nasz organizm „pracuje „ i produkuje sensowne zmiany, czyli celowe by nas wspomóc w sytuacji stresowej.

Według Germańskiej, wszystkie nowotwory to część całościowego systemu zawierającego wszystkie choroby, jest fizyczną zmianą cielesną która pojawia się w fazie aktywnej ( CA ).      Może to być w formie namnażania komórek, bądź ich ubytku, a zależy to od tego,jakiego listka zarodkowego dany narząd pochodzi.

Mówiąc prościej każda  „ choroba” jest zmianą organiczną która przebiega synchronicznie na trzech płaszczyznach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *