Kora mózgowa

Z punktu widzenia ewolucji, kora mózgowa jest najmłodszą i jednocześnie najbardziej rozwiniętą częścią mózgu. Jej funkcje biologiczne są wyrafinowane i wszechstronne.

Kora mózgowa steruje tkankami pochodzącymi z ektodermy, które umożliwiają nam specjalne funkcje, takie jak odczuwanie, dotyk, komunikację, postrzeganie, więc dużo bardziej wysublimowane jak inne narządy sterowane przez pozostałe części mózgu.

Konfliktami głównymi na który reaguje tkana zbudowana z nabłonka płaskiego, jest utrata rewiru, rozłąka, oddzielenie, separacja, konflikty seksualne i zmiana funkcji narządów. One towarzyszą już społecznościom o wysokim poziomie rozwoju społecznego, gdzie ze wspólnego życia i relacji socjalnych wynikają wyżej wymienione konflikty znajdujące się w ośrodkach rewirowych kory.

Cechy wspólne organów sterowanych przez korę mózgową.

W FAZIE AKTYWNEJ KONFLIKTU ( CA ) w organach powstałych z ektodermy, dochodzi do zaniku, ścieńczenia tkanek, osłabienia ich funkcji, oraz zmian ich wrażliwości.

W FAZIE PO ROZWIĄZANIU KONFLIKTU ( PCL ) komórki objęte obrzękiem poprzez stan zapalny, zostają odbudowane, lub przywrócona zostaje ich funkcja.

Mikroby które współdziałają przy odbudowach tkanek, są to wirusy jeżeli występują. Wirusy nie są samodzielnymi organizmami, tylko cząsteczkami, łańcuchami białek. Tak naprawdę ich budowa, czy istnienie nie zostały tak do końca udowodnione, w każdym razie proces regeneracji zachodzi również bez ich obecności – w każdym przypadku obecna jest wysoka gorączka, co najmniej 39 stopni.

Ośrodki sterowania kory mózgowej

Biologiczny sens zmian objawia się w fazie aktywnej, gdzie poprzez powiększenie światła wewnątrz przewodów wyścielonych nabłonkiem płaskim, zwiększa się przepływ składników danego narządu, np. przewody trzustki, tarczycy, wątroby, naczynia wieńcowe serca.

W konfliktach kory mózgowej, w pierwszej kolejności decydujący jest charakter społeczny konfliktu, równocześnie bardzo ważna jest też ręczność osobnika. Należy też pamiętać o unerwieniu skrzyżowanym. Powiązania są identyczne jak w przypadku móżdżku, czy istoty białej. I tak:

– U OSÓB PRAWORĘCZNYCH – w relacji matka/dziecko, lezja uderzy po prawej stronie mózgu, a zmiana narządowa wystąpi po lewej stronie ciała.

– U OSÓB PRAWORĘCZNYCH  – w relacji partner/towarzysz, lezja uderzy po lewej stronie mózgu, a zmiana wystąpi po prawej stronie ciała.

U osób leworęcznych jest odwrotnie i jest niezależne od płci, dlatego nazywa się powiązaniem społecznym.

Dodatkowo w korze mózgowej znajdują się ośrodki rewirowe męskie i żeńskie, gdzie przy konfliktach w nie uderzających, znaczenie ma dodatkowo płeć, oraz poziom hormonów.

Przy uderzeniach konfliktów, mogą one pojawić się po jednej stronie kory, wtedy możemy doświadczyć zmian w zachowaniu, na przykład agresywność, lub zmiany nastroju. Jeżeli ogniska znajdują się jednocześnie po obu stronach mózgu, to wpadniemy w konstelację schizofreniczną, w których pojawi się zaburzenie psychiczne, a występuje ono pod różnoraką postacią, np. fobie, mania, depresja, bulimia, autyzm.