Łożysko nowego mózgu

W organach powstałych z mezodermy, które sterowane są przez istotę białą, w fazie aktywnym konfliktu (CA ) dochodzi do zaniku tkanek. Tutaj pierwszy raz mamy do czynienia z ubytkami, owrzodzeniem, czy atrofią. W fazie końcowej, są one odbudowywane w procesie zapalnym, a sensem biologicznym jest trwałe ich wzmocnienie i poprawa funkcji. Po zakończeniu procesu zdrowienia, ilość tkanki się zwiększa w postaci np. zgrubień. To nie jest stan patologiczny, tylko sensowne działanie natury, by w miejscu złamania np. kości, było jej więcej po zrośnięciu się, by w przyszłości tego typu zdarzenie w tym miejscu nie następowało. I tu na myśli mam uraz nie wskutek wypadku, tylko osłabienie kości na skutek ubytków, podczas przebiegu konfliktu.Wkrótce więcej.

Układ kostny sterowany z poziomu istoty białej

Z punktu widzenia ewolucji, są to najbardziej rozwinięte zmodyfikowane tkanki łączne, z niej powstał każdy narząd sterowany przez istotę białą. Do nich zaliczamy min:

– kości

– mięśnie

– chrząstki, stawy

– naczynia krwionośne

– jądra i jajniki

– śledziona

– układ limfatyczny

Są to bardzo wyspecjalizowane narządy, umożliwiające skomplikowane funkcje motoryczne, takie jak przemieszczanie się, nadają kształt naszemu ciału, oraz trzymają wszystkie układy i narządy razem. Tkanki łączne budują nasze ciało i umożliwiają nam korzystanie z wielu umiejętności.

Konfliktem głównym, na który reaguje ten typ tkanki, jest utrata własnej wartości, załamanie samooceny. Są one następstwem emocji, które dotyczą czy towarzyszą niepowodzeniom, porażkom, rozczarowaniom, upokorzeniom, klęskami życiowymi. Konfliktów tych jest cała masa, można powiedzieć, ilu ludzi, tyle przeżyć i dramatów.

Pomiędzy istotą białą a sterowanymi przez nią organami, istnieje unerwienie skrzyżowane, powstałe wskutek ewolucji, za wyjątkiem mięśni poprzecznie prążkowanych serca i kory nerkowej. W przypadku konfliktów na który reaguje łożysko nowego mózgu, o tym po której stronie mózgu pojawi się lezja i w jakiej części  ciała nastąpi zmiana narządowa, decyduje ręczność i kontekst społeczny konfliktu. Jest to identyczne oddziaływanie jak w móżdżku, więc nie będę tu tego jeszcze raz omawiał. Również płeć, czy poziom hormonów również nie ma znaczenia.

Cechy wspólne organów sterowanych przez istotę białą.

Istota biała steruje tkankami pochodzącymi z nowej mezodermy, które zapewniają nam rozmaite funkcje i umiejętności.

W FAZIE AKTYWNEJ KONFLIKTU ( CA ) dochodzi do zaniku tkanki, martwicy, zmniejszaniu się jej ilości, np. osteoporoza, kość wygląda nieraz jak ser szwajcarski.

W FAZIE PO ROZWIĄZANIU KONFLIKTU ( PCL ), w obecności stanu zapalnego, następuje namnażanie komórek, obszary objęte martwicą zostają wypełnione, utwardzone, Często jest to bardzo bolesne, jak w przypadku kości, gdzie naciąganie okostnej, która jest bardzo unerwiona, powoduje ogromne bóle i trwa to też dosyć długo. Bo wiemy z 5 Praw Natury, że tyle czasu ile mieliśmy załamaną samoocenę i bez objawową atrofię czegoś, to tak samo długo będzie trwała regeneracja organizmu, ale już w procesie zapalnym z objawami bólowymi.

 Odpowiedzialnymi mikrobami, które są odpowiedzialne za odbudowę, regenerację tkanek są bakterie, które się namnażają tylko w fazie końcowej, przy obecności temperatury do ponad 39 stopni, co już określa się gorączką.

W tej części mózgu, również mogą pojawiać się zaburzenia psychiczne, a uzależnione to jest od stopnia intensywności konfliktu. W przypadku lezji pojawiających się tylko po jednej stronie łożyska nowego mózgu, nie doświadczamy zaburzeń psychicznych, ani zaburzeń nastroju. Kiedy zmiany dotykają obie stron mózgu, mamy już do czynienia z konstelacjami schizofrenicznymi w postaci zaburzeń psychicznych.