Móżdżek

Organy sterowane przez móżdżek, rozwinęły się ze starszego typu mezodermy, ( mezoderma steruje dwoma rodzajami tkanek ) a dopasowanie się organizmu do sytuacji konfliktowej jest podobne jak w pniu mózgu, wytwarzanie guzów i namnażanie komórek, według zasady, że im więcej tkanki, tym lepsza ochrona organów.

Głównym konfliktem, na który reaguje ta tkanka, jest atak, ochrona przed zranieniem, splamienie, obraza, ochrona gatunku. Może być to fizyczny atak na część ciała np. nożem, ale również słowna obraza, zniesławienie, lęk odczuty przed zagrożeniem.

Schemat przynależności części ciała do móżdżku

Pomiędzy móżdżkiem a sterowanymi przez niego organami, po raz pierwszy pojawia się unerwienie skrzyżowane, jak też prawo i leworęczność. W przypadku konfliktów tutaj się pojawiających, o miejscu w którym pojawi się lezja w mózgu, oraz po której stronie ciała pojawi się zmiana, decydują wspólnie:

– ręczność osobnika ( stronność biologiczna )

– aspekt społeczny konfliktu

Ręczność, czyli czy ktoś jest osobą lewo czy praworęczną, objawia się w pierwszych tygodniach życia embrionu i na to nie mamy w ogóle wpływu i jest to niezależne od płci.

Stronność można badać i trzeba to robić, by wiedzieć która strona jest wiodąca, gdyż ludzie latami nie wiedzą, że mimo tego że wykonują czynności prawą ręką, to w mózgu są leworęczni. Istnieją testy na stwierdzenie ręczności, np. klaskanie- która ręka jest wiodąca, strzelanie z wiatrówki, którym okiem celujemy w muszkę i jeszcze kilka innych.

Te badanie pomaga stwierdzić naszą ręczność, a ma to kapitalne znaczenie w diagnostyce naszych zachorowań, przy bardziej wyrafinowanych konfliktach, gdzie już dochodzi płeć i ilość hormonów.

Społeczny aspekt konfliktu wyróżnia dwa rodzaje relacji:

– relacja matka/dziecko/opiekun

– relacja partner/towarzysz

Na przykład dla osoby PRAWORĘCZNEJ, konflikt z matką/dzieckiem, spowoduje zmiany w móżdżku  po prawej stronie, natomiast objawy narządowe pojawią się po lewej stronie ciała, np. w piersi.

Przykład praworęcznej kobiety w reakcji matka/dziecko

Osoba PRAWORĘCZNA na  konflikt z partnerem, zareaguje lewą stroną móżdżku, a zmiany narządowe dotkną prawą stronę ciała.

W przypadku osób LEWORĘCZNYCH, sytuacja jest dokładnie odwrotna.

Jest to NIEZALEŻNE OD PŁCI, występuje tylko RĘCZNOŚĆ  i  ASPEKT SPOŁECZNY.

Cechy wspólne organów sterowanych przez móżdżek.

Móżdżek steruje organami pochodzącymi ze starej mezodermy, zapewniając powłoki ochronne organizmu

W FAZIE AKTYWNEJ KONFLIKTU ( CA ) występuje namnażanie komórek, zwarty rosnący kalafiorowato guz, lub rosnąco płasko, jak np. na skórze.

W FAZIE WAGOTONICZNEJ ( PCL ) następuje gruźliczy rozkład, martwica serowaciejąca przy obecności mykobakterii, np. prądków gruźlicy, wraz z objawami zapalenia. Symbionty zaczynają się namnażać w okolicy miejsca konfliktu już w fazie aktywnej i pozostają w uśpieniu do konfliktolizy. Dopiero wtedy rozkładają guzy, doprowadzając organizm do stanu równowagi. Widzimy teraz bezsensowność tępienia ich antybiotykami, gdyż proces regeneracji nie może dobiec do końca. To co nie rozłożone pozostaje, np. zgrubienia i przy przypadkowej diagnostyce możemy się nieźle wystraszyć słysząc słowo rak.

Można by jeszcze tutaj dodać, nie zagłębiając się zbytnio w temat, że zdarza się występowanie kilku konfliktów w móżdżku. Jeżeli ma to miejsce po jednej stronie mózgu, osoba nie doświadcza zmian psychicznych. Ale jak lezja w mózgu dotyczy konfliktów pojawiających się po obu stronach móżdżku, to mamy już do czynienie z konstelacją, a chory może mieć zmiany świadomości pod postacią schizofrenii, czy też zaburzeń psychicznych.