Piąte Biologiczne prawo dotyczące biologicznego sensu

Każda Naturalna zmiana – pomijając wypadki, zatrucia, skrajne niedożywienie, napromieniowanie, jest nastawiona na wspomaganie przetrwania, ma swój biologiczny sens, cel, przeznaczenie, dopasowanie do konkretnej sytuacji życiowej, zmienionej na skutek konfliktu.

Zmiana z biologicznego punktu widzenia jest sensowna i konieczna, ponieważ konflikt nie rozwiązany przez jakiś czas powoduje emocjonalne zawirowanie, mający też skutek w fizycznych objawach na narządzie  i w mózgu i celem jest dopasowanie organizmu do sytuacji konfliktowej, by wspomóc nas w tych ciężkich chwilach i umożliwić nam przeżycie.

Czym wobec tego są nasze  „ choroby”? w oparciu o 5 Praw Natury wiemy, że znane nam symptomy istnieją, ale są to tylko symptomy.

Choroba w ścisłym znaczeniu tego słowa nie istnieje – są to tylko organiczne i psychiczne zmiany inteligentnie sterowane przez nasz umysł czy tego chcemy czy nie. Nikt nas nie pyta, nasz duch-psyche robi swoje w zależności od siły, jakości, czasu trwania konfliktu, czy sytuacji stresowej, przy spełnionych warunkach takich jak:

– nagły nieoczekiwany

– odczucie dramatyczny

– wysoka izolacja od otoczenia

– nie do zaakceptowania

– chwilowo nie rozwiązywalna

Rys. warunki do zaistnienia konfliktu biologicznego

Tylko przy spełnieniu tych warunków nastąpi aktywacja konfliktu, co sprawi że zaczniemy hodować sobie guza, na narządzie którym steruje czy zawiaduje dany ośrodek w mózgu i zależne jest to od treści konfliktu takiego jak rozłąka, utrata własnej wartości, strach, przerażenie, oddzielenie, separacja, atak. To predystynuje miejsce uderzenia i odpowiednie do tego cierpienie czy ból i strach z tym związany.

Nasze ciało zawsze działa w sposób doskonały, a dzięki Medycynie Germańskiej nareszcie mamy możliwość świadomego sterowania organicznymi zmianami i wpływaniu na biologiczne procesy.

Matka Natura wyposażyła nas w umiejętność oceny i samodzielnego podejmowania decyzji, więc każdy ma możliwość wyboru co jest najlepsze dla niego, może wziąć odpowiedzialność w swoje ręce nie oglądając się na nikogo. Do tego potrzebny jest otwarty umysł, ale zmiany są możliwe ………………….