Trzecie Biologiczne Prawo mówi o ontogenetycznym systemie listków zarodkowych

To prawo  było następstwem odkrycia dwóch pierwszych, gdzie na podstawie własnej choroby dr Hamer odkrył kiedy ona się rozpoczyna ( 1 Prawo Natury ), stwierdził że bez wydźwięku  czy podłoża emocjonalnego konfliktu, zmiany chorobowe nie występują.

Zaobserwował też na podstawie tysięcy obserwacji pacjentów, iż w momencie pojawienia się konfliktu zmiana pojawia się jednocześnie na trzech poziomach – psychika, mózg, narząd. Rozpoznał też, że każda choroba składa się z dwóch faz, pod warunkiem że konflikt zostanie rozwiązany ( 2 Prawo Natury )

Życie ziemskie rozpoczyna się od zapłodnionej komórki jajowej, która zmienia się w zygotę, następnie dzieli się i w tym momencie zostaje ustalona prawo – lewo ręczność człowieka, a co ma ogromne znaczenie w biologii. Potem komórki dalej się dzielą i powstaje w 18 dniu blastocysta z której powstają trzy listki zarodkowe, Endoderma , Mezoderma, Ektoderma

Z tych trzech tkanek rozwijają się wszystkie narządy człowieka, nerka, żołądek, serce, kości, mięśnie, oko skóra, itp.

Według tych listków zarodkowych kształtują się zmiany w tkankach i może to być przyrost guza, ubytek tkanki, lub zmiana jej funkcji. Według nich wyodrębniają  się również konflikty emocjonalne, na podstawie których występują zmiany narządowe i można je łatwo pogrupować, bo są cztery główne typy konfliktów. To było epokowe odkrycie przez dr Hamera, dlatego iż zauważył prawidłowości w procesie zmian określonych komórek – np. chrząstka, kości, mięśnie, jajnik, śledziona i zadał sobie pytanie, co one mają ze sobą wspólnego że działają w ten  sam sposób? I znalazł odpowiedź w 3 Prawie Natury – pochodzą z tego samego listka zarodkowego i reagują w ten sam sposób.

Rys. trzy listki zarodkowe z których powstają wszystkie organy i narządy

Ten bazujący na teorii ewolucji system, pokazuje nam głębokie powiazanie między naszymi konfliktami a przynależnymi do nich ośrodkami sterowania w mózgu, jak również naszymi narządami. W oparciu o tę wiedzę cała histopatologia narządów zyskuje przejrzyste i zrozumiałe uporządkowanie.

Ontogenetyczny system nowotworów, czy też bliżej prawdy wszystkich chorób pokazał, że bez wiedzy o jego istnieniu zrozumienie istoty chorób jest niemożliwe, jest to błądzenie w ciemno i skupianiu się tylko na narządzie, bez uwzględnienia zmian mózgowych i emocji, jak to czyni tradycyjna medycyna.

Na ilustracji poniżej widzimy przykłady organów, które zamieszkują w naszym organizmie i widzimy, iż przeważnie każdy narząd jest dwu trzy kolorowy, a więc składa się z komórek które powstały z wewnętrznego listka zarodkowego endodermy , środkowego listka zarodkowego mezodermy  i zewnętrznego listka zarodkowego ektodermy i każdy z nich spełnia inne funkcje, inaczej zachowuje się w sytuacji konfliktowej  jak również po jego rozwiązaniu.

Na przykład wątroba składa się głównie z dwóch typów tkanek: endodermalna (żółta ) tj. miąższ wątroby i przewody wątrobowe zbudowane z tkanki ektodermalnej ( czerwona )

Oko składa się ze wszystkich trzech rodzajów tkanki.

Żołądek składa się zarówno z endodermy, jak i ektodermy – mała krzywizna żołądka

Macica składa się ze wszystkich trzech rodzajów tkanek

Serce również składa się z tkanki mezodermalnej w postaci mięśni gładkich i tkanki ektodermalnej tj. nabłonek płaski z który wyściela żyły wieńcowe.

Właściwie zrozumienie istoty „chorób” całkowicie wystarcza, by odwrócić swoje myślenie dotyczące dzisiejszej medycyny i przebiegających w ciele zmianach nowotworowych. Istotą nie jest opanowanie 400 narządów naszego organizmu i 2000 chorób i stresowaniu się co będzie jak otrzymamy diagnozę, gdzie strach nas paraliżuje, nie jesteśmy w stanie realnie myśleć i często poddajemy się doprowadzając się do ostateczności.

Jak czytać i rozumieć poniższą tabelę:

1. Jeżeli przeżyjemy irytację, poważny stres, złość, przestrach, to nasz organizm przełącza się w Fazę Aktywną ( CA ). Czym ona się charakteryzuje możemy się dowiedzieć z wcześniejszych materiałów  – patrz ilustracja poniżej.

2.  Jeżeli zaistnieją odpowiednie przesłanki konfliktu , głównie nieoczekiwany, subiektywny, odczuty w izolacji i samotności bez możliwości podzielenia się z kimkolwiek, to w zależności od tego jaka była treść konfliktu, może nastąpić ( DHS – uderzenie konfliktu ):

A ) przyrost czy namnażanie komórek w postaci guza ( Endoderma kolor żółty )

B ) przyrost czy namnażanie komórek w postaci guza ( Mezoderma kolor pomarańczowy )

C ) ubytek i zanik tkanki, martwice owrzodzenia ( Mezoderma kolor pomarańczowy  – ona jest zbudowana z dwóch rodzajów komórek sterowanych przez inne części mózgu )

D ) ubytek i zanik tkanek, zmiana funkcji narządów ( Ektoderma kolor czerwony )

Często w fazie aktywnej trudno  zorientować się że coś się dzieje w naszym organizmie, 95% zmian jest nie wyczuwalnych, ale są to zmiany sensowne, specjalny program się włączył, a właściwie zrobił to za nas umysł w ułamku sekundy na zaistniała sytuację stresową i jeżeli nie znamy Medycyny Germańskiej, to nawet nie wiemy że coś się dzieje.

W tej fazie również w mózgu są widoczne zmiany w postaci tarcz strzelniczych w miejscu sterowania danym narządem.

Jeżeli uda nam się rozwiązać konflikt czy sytuację stresową która dopadła nas z domu czy pracy, po godzinie dwóch, tygodniu czy miesiącach – to nie ma znaczenia, ważne że im konflikt był bardziej dramatyczny dla nas to tym gorzej, bo cięższy będzie przebieg po rozwiązaniu konfliktu i będziemy bardziej spanikowani.

W momencie rozwiązaniu konfliktu (  RK ) organizm przełącza się w końcową fazę konfliktu ( PCL ) gdzie na rysunku widać co się dzieje z narządem:

A ) pochodzący z Endorermy guz i przyrost tkanek, zostaje rozłożony w procesie serowacenia przez grzyby i mykobakterie np. prądki gruźlicy – jeżeli takowe są w organizmie i nie wytępiliśmy ich antybiotykami czy innymi truciznami.  Nowotwór taki, czy tez tkanka gruczołowa jest już zbędna  zostaje usunięta z organizmu.

B ) Podobnie jest z narządami sterowanymi przez móżdżek i pochodzącymi z Mezodermy starej, tu również po rozwiązaniu konfliktu następuje rozkład guza prze grzyby i bakterie.

C ) W narządzie dotkniętym zmianą, który pochodzi z Mezodermy nowej tj. łożyska nowego mózgu, następuje odbudowa komórek i namnażanie tkanek w obecności bakterii i obrzęku.

D ) Tkanki Ektodermalne odbudowują się w fazie naprawczej w obecności bakterii lub wirusów. Następuje też zmiana funkcji tkanek.

Ta faza naprawcza również charakteryzuje się pewnymi  czynnikami, takimi jak faza zapalna A  i faza zabliźniania B . Te fazy A i B w procesie regeneracji charakteryzują się pewnymi cechami takimi jak, obrzęk, opuchlizna, bóle głowy, nadmierne siusianie, dobry apetyt, ciepłe ręce.

W tej fazie naprawczej występuje jeszcze Kryzys Epileptyczny, to jest chwilowy powrót do fazy aktywnej. Czyli organizm wraca z powrotem do chwilowego stresu, gdzie zadaniem jego jest wyparcie obrzęku z mózgu, jest to kluczowa sprawa dla naszego organizmu, gdyż bez pozbycia się jego z mózgu, nie ma mowy o powrocie do zdrowia. Jest to krytyczna chwila, gdzie sympatykotoniczny stres chce pozbyć się z mózgu glejaka, bo często uciska on na ośrodki sterowania innymi ważnymi narządami powodując zaburzenia w ich funkcjonowaniu, prowadząc często do śmierci mózgowej, śpiączki, lub zawał serca.

Nie zrozumienie Fazy Naprawczej po rozwiązaniu konfliktu jest kluczowe dla naszych zachowań, gdyż następuje już regeneracja organizmu i nie trzeba mu w tym przeszkadzać. My przez objawy charakterystyczne dla tej fazy w postaci obrzęków, bólów, gorączki, zakładamy że  „ zachorowaliśmy „ i biegniemy do lekarza, a przecież sprawa jest już rozwiązana i organizm to co sensownie wytworzył w fazie aktywnej by nas wspomóc w sytuacji stresowej, musi się tego pozbyć na zewnątrz w postaci kaszlu, kataru, rozkładu wytworzonego wcześniej obrzęku w mózgu i narządzie.

Natura nie działa przeciw nam, chce byś żył i temu przyporządkowuje wszystkie mechanizmy dostępne w biologii. Oczywiście nie mamy tu na myśli:

– urazów i wypadków

– zatruć

– napromieniowania

– skrajnego niedożywienia

W tych przypadkach biologia jest wyłączona, umysł nic nie może poradzić na te zmiany nie biologiczne.

W 95% wiedząc i znając Germańską możemy obejść się bez lekarza, właściwie to trzeba odpoczywać i nic nie robić, bo natura za nas wszystko robi, włącza odpowiednie mechanizmy i trzeba tylko jej nie przeszkadzać. Chodzenie, badanie naraża nas na kolejne diagnozy medycyny szkolnej, następne konflikty, stres, cierpienie, guzy, które wywołują spustoszenie w narządach i organizmie, a stosowanie wspomagaczy w postaci naświetlania, chemii czy morfiny przynosi skutek tzw. wyjściem nogami do przodu,

W odpowiedzi na emocjonalne zawirowania, zostają aktywowane fizyczne i psychiczne specjalne programy zmian. Decydujący jest biologiczny sens zmian, jaki jest konflikt i gdzie wywołuje zmiany w ciele. Mając świadomość tego, sami możemy czy mamy dany konflikt czy też nie, a jeśli coś nas dotknęło to możemy go zidentyfikować w odpowiednim miejscu ciała i wiemy czego się po nim spodziewać –i jak ciężka będzie zmiana. 

Dotychczas największym problemem było zrozumienie mechanizmu dwufazowości zmian, z tego powodu niemożliwe było prawidłowe poznanie i wytłumaczenie „ choroby”.

Każdy sensowny specjalny program ( zmiana ) składa się z dwóch faz, które razem stanowią „chorobę” Zmiana taka ma konkretny biologiczny sens, który ujawnia się w jednej z dwóch faz, albo w aktywnej, albo regeneracyjnej.

Jeżeli ustanie konflikt psychiczny i generowane przez niego emocjonalne skutki, wtedy zatrzymuje się rozwój guza lub ustaje zanik czy martwica i włącza się druga faza, rozkład guza lub regeneracja zmienionej tkanki.

Gdy jesteśmy w fazie emocjonalnej równowagi, zmiany chorobowe nie rozwijają się.

Rys. schemat przebiegu zmian według listków zarodkowych

Dr Hamer pierwszy na świecie przedstawił w formie graficznej strukturę nauki medycznej pod nazwą Ontogenetyczny System Listków Zarodkowych, w naszym organizmie jest kilkadziesiąt miliardów komórek, z czego głównych jest około 400 i z one w zależności od typu listka zarodkowego, należą do trzech głównych grup.

Pochodzenie tkanek z listków zarodkowych determinuje ich funkcje, cechy i ich możliwe zmiany.

System ten pokazuje, że wszystkie żywe organizmy zwierzęta i ludzie, mają taką samą reakcje fizyczną w odpowiedzi na emocjonalny konflikt i wszystkie symptomy zmian można przyporządkować do tego systemu, a jest on prosty:

– następuje przyrost guza

– martwica tkanek

– zmiana funkcji narządu

                                                 SPECYFIKA  RODZAJÓW  TKANEK                         PODSTAWOWE FUNKCJE

    EKTODERMA Kora Mózgowa   Są to tkanki nabłonkowe gładkie, jej funkcją jest fizyczna realizacja dotyku i oddzielenia od cieczy, od świata zewnętrznego. Zapewniają funkcję postrzegania zmysłami     Tkanka Odgradzająca, naskórek, nabłonek płask, jamy nosowej, wątroby, dróg żółciowych, miedniczki nerkowej
    MEZODERMA Łożysko nowego     mózgu     Zmodyfikowane tkanki łączne, trzymają części ciała razem, transportują i filtrują krew, substancje, hormony Są bardzo wszechstronne i spełniają funkcje, które inne tkanki nie są w stanie spełnić     Tkanka łączna : kości węzły chłonne, mięśnie, ścięgna, jajniki, mięśnie prążko.
    MEZODERMA    Móżdżek     Tkanki łączne które chroniły narządy endodermalne przed uszkodzeniami,     Otrzewna, błona surowicza, opłucna, osierdzie, skóra właściwa, gr. Sutkowe  
    ENDODERMA   Najstarsze tkanki gruczołowe, zapewniające podstawowe funkcje procesów życiowych przemiany materii, wydalanie zbędnych wydzielin, absorbcja, dostarczanie pożywienia.     Tkanka gruczołowa: gruczoły ślinowe, tarczyca, wątroba, trzustka jelita itp.