Pierwsze Biologiczne Prawo – Żelazna Reguła Raka

Czym właściwie jest 5 Biologicznych Praw Natury?

Jest to Biologiczny System, który opisuje tak zwane zmiany naturalne, to nauka medyczna stworzona według ścisłych kryteriów, które są powtarzalne w każdym przypadku.

– jest to system obejmujący wszystkie żywe organizmy, pokazuje okoliczności powstawania choroby i w ten sposób umożliwia świadome kierowanie procesami i zmianami.

– te prawa pokazują nam, w jaki naturalny sposób możemy wpływać na biologiczne zmiany, aby unikać sytuacji zagrażających życiu i nawet do takich sytuacji nie dopuszczać.

– dotychczasowe niewytłumaczone przez medycynę konwencjonalną symptomy zostają sensownie zrozumiałe.

Nauki odkryte i wyjaśnione przez Hamera opisują powstawanie choroby jako naturalnej zmiany, które zachodzą w ściśle określonych warunkach. Do nich należą:

  1. Każda naturalna zmiana rozpoczyna się od szoku emocjonalnego spełniającego       pięć warunków.
  2. Każda zmiana „chorobowa” po aktywacji konfliktu składa się z 2 faz.
  3. Każda zmiana przebiega zgodnie z ontogenetycznym systemem listków zarodkowych z których powstała tkanka.
  4. Każda naturalna zmiana posiada biologiczny sens nastawiony na przeżycie organizmu,  jednostki, w końcu całego gatunku, poprzez rozwój za pośrednictwem tych sensownych zmian.

Jeżeli zachorowania przyporządkuje się według przynależności do poszczególnych listków zarodkowych, wtedy ukazuje się biologiczny sens, to jest klucz do zrozumienia fizjologii i mechaniki „ zmian chorobowych „ Więc teraz staje się jasne że nie są to błędy natury które należy zwalczać. Wręcz przeciwnie, zachorowanie rozwija się według z góry ustalonego planu, według 5 Praw Natury.

Początkowo dr Hamer myślał, że Żelazna Reguła Raka ma zastosowanie tylko do nowotworów ginekologicznych, wkrótce stwierdził że dotyczy to wszystkich zmian rakowych i w końcu doszedł do wniosku, że te zasady dotyczą wszystkich bez wyjątku chorób , bo nawet te najmniejsze są też nowotworami.

Każda naturalna zmiana ( schorzenie ) przebiega według trzech kryteriów:

– jest to bardzo silny wstrząs emocjonalny, dramatycznie subiektywne odczucie przeżywane w samotności, izolacji, przez całkowite zaskoczenie, gdzie spada to na nas jak grom z jasnego nieba. Nie jest to cos negatywnego z czym trzeba walczyć, czy też się tego bać. Organizm przełącza się na specjalny program po to, by wspomóc go w przeżyciu tej negatywnej sytuacji.

– w chwili wstrząsu treść emocjonalnego konfliktu decyduje, w której części mózgu powstanie lezja ( ognisko Hamera ), oraz decyduje o lokalizacji zmiany rakowej w narządzie czy organie. Innymi słowy jeżeli uderzy w nas niespodziewany konflikt np. złości, to wiadomo że zmiana umiejscowi się po prawej stronie kory mózgowej w ośrodku sterowania przewodami wątroby, a ten ośrodek spowoduje owrzodzenie tychże przewodów na narządzie wątroby.

–  przebieg całego zachorowania przebiega synchronicznie na trzech płaszczyznach równocześnie, w duszy, mózgu i narządzie.

Jest to więc pierwszy medyczny system naukowy, który traktuje istotę ludzką całościową z uwzględnieniem wszystkich trzech płaszczyzn, w przeciwieństwie do medycyny konwencjonalnej, która opiera się tylko na badaniu narządowym, bez pominięcia części mózgowej i psychiki, która wszystkim tym steruje. Medycyna tradycyjna zapomina w spojrzeniu holistycznym na człowieka, zapomina o znaczeniu emocji które cieleśnie wpływają na organizm i to co w nim zachodzi.

Rys. przebieg zmian zachodzi na trzech płaszczyznach