CHOROBY PSYCHICZNE CZ.2 KONSTELACJE PNIA MÓZGU

Dziś dokładniej pomówimy o zaburzeniach umysłowych dotyczących pnia mózgu. Zarządza on najstarszymi tkankami organizmu, tkankami gruczołowymi, które są odpowiedzialne za takie procesy jak, wydalanie, trawienie, oddychanie, resorpcja, przyswajanie i rozmnażaniem, więc steruje podstawowymi procesami życiowymi.

Pień mózgu wyodrębnił się z wewnętrznego listka zarodkowego, to jest endodermy, a głównym konfliktem jest kęs, nie móc wydalić, lub przyswoić czegoś. Tym kęsem może być cokolwiek służące do przeżycia, przemiany materii, przetrwania, egzystencji, lub też czymś niepożądanym. Takim określeniem jest – ” bez tego nie da się żyć, lub z tym nie da się żyć”.

Organy sterowane przez pień mózgu.

Jak już wiecie z poprzedniego odcinka o chorobach psychicznych, dotykają one osoby o przebiegach konfliktów mnogich, co najmniej dwóch. Czyli popadnięcie w jeden konflikt nie skutkuje zaburzeniami osobowości, zmianami mentalnymi, czy nastroju. Nastąpi przyrost, lub atrofia tkanek, zdiagnozują u nas nowotwór i jak się bardzo przestraszymy, nastąpią tak zwane przerzuty z bardzo poważnymi skutkami zdrowotnymi ( piszę tu o typowych przebiegach i zachowaniach ludzi nie znających praw biologicznych. Ci którzy je znają, to oczywiście też przejdą zmiany, bo natura w każdym przypadku działa tak samo. Tylko że reakcje i działanie na te zmiany, są całkowicie odmienne, ratujące życie.)

W przypadku wejścia w fazę aktywną co najmniej dwóch konfliktów po obu stronach pnia mózgu, wpadamy w konstelację. Przebieg takiego procesu wygląda w ten sposób, że u pacjenta wystąpi otępienie i nie może on dramatyzować nawet gdyby chciał, dlatego przyrost guza zostaje prawie zatrzymany. I chroni to go przed śmiercią z powodu przyrostu tkanki gruczołowej i wyniszczeniu organizmu na skutek przeżywania tych i innych konfliktów. W takim stanie ograniczenia inteligencji, można spędzić nawet 10 lat i więcej.

Dlaczego można sobie z tym poradzić, a ludzie tkwią w nim latami? Gdyż powoduje on spadek zdolności interpretacji sytuacji, wiec nie ma ona szans na rozwiązanie konfliktu, by wyjść z letargu, czy otępienia. Przecież poziom rozwoju takiej osoby, jest na poziomie 5 latka i ma utraconą łączność ze światem, jak ona ma sobie sama pomóc? Często należy ją wyprowadzić z toksycznego środowiska, np. zmienić miejsce zamieszkania. Pamiętajmy że zaburzenia te powodują konflikty socjalne, więc stosunki międzyludzkie i tu należy szukać problemów.

przykład konstelacji pnia mózgu, konflikty występujące po obu stronach mózgu.

W zależności od stopnia intensywności konfliktów, czyli jak dramatycznie są one przeżywane i jak długo trwają, występuje, amnezja, zdziwienie, otępienie, otumanienie, zaskoczenie, dezorientacja. Osoba taka staje się zależna od innych ludzi, gdyż traci umiejętność orientacji i poruszania się w przestrzeni., nie rozpoznaje osób,  rzeczy, gubi się, jest podatna na wpływy, nie wie gdzie jest.

Do tej pory uważano te objawy intelektualnego cofania się, jako chorobę Alzheimera, demencję starczą, a w świetle badań i dowodów medycyny germańskiej wynika jasno, że taki stan występuje niezależnie od wieku, a jedynie od przeżywanych konfliktów. Ponieważ biologicznym sensem konstelacji pnia mózgu jest mechanizm obronny, mózg osobnika zostaje celowo otępiony, poprzez dezorientację, by nie oddalał się od miejsca zamieszkania, bądź nie orientował się, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia i sobie jeszcze bardziej zaszkodzić.

Gdy jeden z konfliktów wchodzi w fazę końcową, taki chory natychmiast wraca do normalności, zaburzenie psychiczne ustaje, mija dezorientacja i w pełni świadomie człowiek dalej funkcjonuje. Oczywiście cały czas narażony zostaje na inne konflikty, jak też należy pamiętać, że ten pierwszy z konstelacji jest nie rozwiązany, a guz będzie dalej przyrastał.

Dlaczego często osoby w demencji nie mają szans na powrót do normalności? Z powodu nawracających konfliktów, czyli wpadnięcia na szynę, gdzie następują częste rozwiązywanie i na powrót popadanie w fazę aktywną ( np. zięć, który gnębi teściowa wpadając raz, dwa razy w miesiącu ) połączenia synaptyczne w mózgu zostają zdegradowane, zniszczone i nie mają szansy na powrót do normalnego działania, więc przekazywanie impulsów do organów, jest trwale uszkodzone.

2 myśli na “CHOROBY PSYCHICZNE CZ.2 KONSTELACJE PNIA MÓZGU

    1. To jest dobre pytanie. Z jednej strony można powiedzieć, że gdy konflikt zostanie rozwiązany demencja znika. Przeważnie jest to konflikt seperacji, który połączony z opuszczeniem czy istnieniem przeradza się w Alzheimera. Z drugiej jednak strony, gdy zaczyna mieć się utraty pamięci, to również traci się wszelkie informacje na temat życie w tym GNM. Im szybciej się to zrobi tym lepiej. Mózg należy również cały czas trenować by pojawiające się zmiany neurodegeneracyjne w neuronach były zastępowane nowymi. Bardzo ciekawe badanie przeprowadzone przez Snowdona (Aging and Alzheimer’s disease: lessons from the Nun Study) na zakonnicach a opublikowane w 2001 roku pokazało, że przebadane pośmiertnie ich móżgi, które choć wykazywały zmiany patologiczne nie objawiały się one np. w postaci Alzheimera w ich życiu. Badanie to potwierdziło, że zmiany zachodzące w mózgu nie są do końca związane ze starzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *